O NAS

FRANCISZKAŃSKI RUCH EKOLOGICZNY, CHARYTATYWNY I HISTORYCZNY

            Stowarzyszenie Franciszkański Ruch Ekologiczny (pierwotna nazwa) jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych, która powstała w okresie Stanu Wojennego, na podstawie ustawy o Stowarzy-szeniach. Stowarzyszenie to powstało dzięki ludziom rozumiejącym negatywny wpływ środowiska na zdrowie człowieka, takich jak: Władysław Dobrowolski, Jerzy Jaśkowski, Jadwiga Kuśmierek, Zofia i Władysław Miłkowscy,  Jerzy  Samsonowicz.

            Pierwszą widoczną działalnością Organizacji była walka o wstrzymanie budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Działalność ta doprowadziła do wygrania przez społeczeństwo pierwszego i jedynego referendum przeciwko rządom gen Jaruzelskiego. Aż 86% społeczeństwa poparło nasze postulaty.

            Głównymi tematami działalności Stowarzyszenia (w pierwszych 7 latach) była edukacja ekologiczna, prowadzenie ekspertyz z zakresu ekologii oraz promocja zdrowia. Stowarzyszenie doprowadziło do powstania m.in.: federacji ekologicznych (Gdańskie Forum Ekologiczne, 1992r.), Poradni Medycyny Środowiskowej (we współpracy z dr B. Przegockim,  dyrektorem WOMP).

            W tym czasie organizowaliśmy obozy dla dzieci  z regionów skażonych, m.in. gościliśmy ponad 700 dzieci z rejonu Czarnobyla. Było to możliwe dzięki współpracy z ks. arcybiskupem Świątkiem z Pińska.

Dodatkowe informacje