Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie - cz. III

dr Jerzy Jaśkowski

Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “ - Tajna Historia Mongołów PIW Warszawa 2005.

Niewiedza jest niebezpieczna  - ks.Arcybiskup Bogusław Pylak

Niestety sojusze dynastyczne, powiązania kooperacyjne, spowodowały, że wojna nie toczyła się tak jak ją zaplanowano. Już  w 1916 r. koncepcja Judeopolonii [ A.Szcześniak - Judeopolonia] ujrzała światło dzienne. Walka na dwa fronty dla Krajów Centralnych nie była sensowna. W tej sytuacji zrodził się “plan  B” Sztabu Niemieckiego. Plan polegał na przesłania grupy “swoich” i wywołania rewolucji w Rosji. Sprawy te już pół roku wcześniej omówiono w “rodzinie” carskiej,  ale car nie chciał się zgodzić na separatystyczny pokój. W tej sytuacji plan przewiezienia Lenina - Goldmana  i jego grupy [ok 350 ludzi]  plus ok 10 milionów marek w złocie został zrealizowany .

J.Jaśkowski- Zbrodnia na Morzu Białym 1940

 

Lenin i jego grupa tak bardzo nie wierzyli w powodzenie swojej akcji, że  natychmiast przystąpili do wysyłki zrabowanych kosztowności do banków szwajcarskich. W okresie  od 1918 do 1920 roku przesłali za granicę ok 460 milionów dolarów, czyli 10 razy tyle ile wydali na rewolucję. [ Poligon Szatana -Igor Bunicz Gutenberg Print 1977].

Żydzi amerykańscy, widząc co się święci i że grozi to wymknięciem się bogactw rosyjskich z ich rąk, wysłali szybko  Leivy Trockiego- Bronsztejna, podrzędnego dziennikarzyny z grupą pomagierów [aż 300] i walizami złota do Rosji. [  Z Ameryki wysłano w sumie ponad 5000   rewolucjonistów -komisarzy z jednym murzynem]

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_Trocki" http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_Trocki

W ten prosty sposób powstała Armia zwana Czerwoną. Twórcą jej jest  Lejba Bronstein - Trocki  wykonawca planu amerykańskiego [ Banki Warburga, Kuhna i Leba, Oppenheima, Morgana]. Plan ten w skrócie polegał na stworzeniu jednego kondominium  czyli połączenie Rosji z komunistami niemieckimi [W Niemczech było ok 5 000 000 komunistów, w Rosji komunistów było tylko ok. 100 000 łącznie z przywiezionymi- internacjonaliści Róży Luksemburg.]

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona" http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona" http://www.dobroni.pl/wojsko,armia-czerwona,10174

Już 11 stycznia 1918 roku zapadła w Petersburgu decyzja o marszu na zachód. Jedna grupa miała iść przez Warszawę na Berlin - Tuchaczewski, a druga przez Lwów na Wiedeń - Budionny, Stalin.   Oczywistym jest, że plan amerykański w pierwszej chwili był bojkotowany przez “Niemców”. Przecież to armia niemiecka, pozostawiona w Rosji po pokoju Brzeskim [ ok 800 000 - 1000 000 żołnierzy] broniła Lenina i “rewolucji”, a nie jakaś nieistniejąca Armia Czerwona. To niemieccy żołnierze  uzbrojeni w ciężką artylerię rozgramiali wojska Kołczaka i Denikina przy pomocy socjalisty Piłsudskiego - Gineta- Selmana, który akurat wtedy nie chciał atakować czerwonych. Zadziałało prawdopodobnie stare “uczucie” do swojego poprzedniego szefa, redaktora naczelnego czasopisma “Robotnik”, - Lenina-Goldmana lub przynależność do Socjaldemokracji Królestwa i Litwy, żydowskiej partii socjalistycznej, i znajomości z Marchlewskim  etc. Piłsudski-Ginet- Selman był w tym czasie już agentem co najmniej 3 wywiadów - carskiej ochrany, japońskiego i austro-węgierskiego.

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_brzeski" http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_brzeski

Nie należy zapominać, że podobnie jak czerwonego Lenina - Goldmana w zaplombowanej  salonce, podobnie w salonce z “więzienia” w Magdeburgu  przewieziono Piłsudskiego- Gineta -Selmana do Warszawy, gdzie z rąk Rady Regencyjnej [ niemieckiej] otrzymał “władzę”.  I potem przez cały rok 1918  nie pozwalał na działania przeciwko Niemcom np. w Powstaniach Śląskich czy Powstaniu Wielkopolskim, a jednocześnie przeprowadzał szybką demobilizację armii  generała Hallera. Działania Piłsudskiego w okresie tego  roku doprowadziły przecież do demobilizacji prawie 50 %  doskonale wyszkolonych żołnierzy Błękitnej Armii,  których to potem 90 000 zabrakło  w Bitwie Warszawskiej, a ich miejsce musiała zająć młodzież szkolna ponosząc olbrzymie ofiary.

Zastopowanie bolszewików i załamanie planów  stworzenia ‘kraju bez granic” nastąpiło w 1920 r.  Generał Berbecki napisał w swoich pamiętnikach: “ Odrzucono wojska  Skoropackiego zajmując Kijów” . Wojska polskie  wykonując uderzenie prewencyjne walczyły z rządem  księcia Skoropackiego, a nie z bolszewikami. Wojskami Księcia Skoropackiego dowodził np. gen. hrabia Keller - niemiecki generał, który poległ w obronie Kijowa przed wojskami polskimi. Na nic się zdała także dywersja niemiecka i ataki od tyłu - Powstania Śląskie, utrudnianie transportu przez komunistów, blokowanie portów. 

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://www.polskatimes.pl/artykul/299861,gdynia-zjazd-solidarnosci-z-tuskiem-komorowskim-i-kaczynskim,id,t.html

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://biblioteka.kolbuszowa.pl/Content/3/hupka.pdf

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://pl.wikipedia.org/wiki/3_Korpus_Kawaleryjs

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://www.militis.pl/1914-1939/zarys-dzialan-wojennych-na-froncie-wschodnim-w-1914-roku

 HYPERLINK "http://www.polishclub.org/2010/11/11/dr-jerzy-jaskowski-niepodleglosc-i-jej-skutki/" http://www.polishclub.org/2010/11/11/dr-jerzy-jaskowski-niepodleglosc-i-jej-skutki/

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?view=article&id=20%3Aniepodlego-i-jej-skutki&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=24" http://www.deportacje.eu/index.php?view=article&id=20%3Aniepodlego-i-jej-skutki&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=24

Nie będzie błędem przypomnienie, że Piłsudski -Ginet-Selman w tym czasie odmówił przyjęcia  pomocy  od Węgrów - 4 dywizje oraz  od Rumunii - dwie brygady , a także przeniesienia zakładów Skody do Polski i utworzenia spółki. Skoda - koncern austro-węgierski, po rozpadzie monarchii  chciał się przenieść do Polski i uzbroić w ciągu 6 miesięcy polską armię. Piłsudski-Ginet -Selman odmówił  pod pretekstem nieosłabiania  sąsiadów.  Za brak tych dywizji , szczególnie na Podolu ciężko zapłacili mieszkańcy tamtych ziem.  Czesi odpłacili się  za to zajęciem Zaolzia w 1919 roku, a później  [ w 1939]- Niemcy atakiem pancernym, uzbrojonych w czeską broń dywizji, od strony Słowacji.

Do załamania planu Tuchaczewskiego, przyczynił się on sam [plus pomoc Piłsudskiego-Gineta-Selmana], podając publicznie, że do Warszawy wchodzi za kilka dni czym wzbudził zazdrość  grupy Budionny-Stalin  i jej zaniechanie przerzucenia wojsk pod Warszawę. W tym czasie “genialny” Marszałek składał  dymisję na ręce prezydenta Witosa i uciekał do kochanki pod Kraków,  nie widząc możliwości zatrzymania bolszewików [ przy okazji chciał pozbawić generała Latinika artylerii  i pozbawił zwiadu lotniczego przerzucając lotnictwo na południe Polski].

Wojna skończyła się jak skończyła, ale dzięki “dziwnej” działalności Piłsudskiego-Gineta-Selmana,  musiało dojść do bitwy  nad Niemnem i dodatkowych strat polskich. Nigdy także nie otrzymaliśmy odszkodowań pokojowych od Sowietów, z których Marszalek wspaniałomyślnie zrezygnował. S.Grabski cytuje Piłsudskiego-Selmana-Gineta:” nie możemy przecież robić krzywdy  kompanom z Rosji” 

Nie należy zapominać, że to armia niemiecka pozwoliła, dała czas,  Trockiemu Bronsztejnowi na utworzenie Armii Czerwonej,  co zaowocowało już po roku podpisaniem traktatu w Rappallo i praktycznym zlikwidowaniem postanowień traktatu pokojowego zawartego w Wersalu. Niemcy uzyskały nie tylko możliwość ominięcia postanowień odnośnie ćwiczeń wojskowych - poligony na Ukrainie, ale także możliwość testowania broni lądowej  -Ukraina i floty w Piotrogrodzie - Leningradzie.

 

II WOJNA ŚWIATOWA

Należy także między bajki włożyć , szczególnie po opublikowaniu akt Venony, twierdzenie o rzekomym przygotowywaniu wojny  1939 - 1945 przez Niemców.  Już w 1933 roku Sowiecki Sojuz zaczął się przygotowywać do nowej  wojny, czyli realizacji planu Żydów amerykańskich z okresu I Wojny Światowej.

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Venona" http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Venona

 HYPERLINK "http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24" http://www.deportacje.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24

 HYPERLINK "http://niniwa2.cba.pl/ksiega_szpiegow_encyklopedia_2.htm" http://niniwa2.cba.pl/ksiega_szpiegow_encyklopedia_2.htm

 HYPERLINK "http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/04/03/katyn-1940-2010-rozmowa-z-dyrektorem-memorialu-igorem-grigorjewem-1-czesc/" http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/04/03/katyn-1940-2010-rozmowa-z-dyrektorem-memorialu-igorem-grigorjewem-1-czesc/

Dobrym przykładem potwierdzającym tą tezę jest historia Henrego Forda, tego od samochodów. Ford opublikował książkę  pt. Międzynarodowy Żyd,  w której przedstawił swoje doświadczenie z klikami żydowskimi. Skutkiem tej  publikacji było odznaczenie Forda przez Hitlera z jednej strony,  a utrata kredytów w USA z drugiej strony. Przyparty do muru Ford szybko odwołał swoje twierdzenia,  a w zamian dostał nie tylko kredyty,  ale przede wszystkim potężny kontrakt na budowę “traktorów” gąsienicowych późniejszych czołgów [ zresztą do końca XX wieku handel czołgami był prowadzony pod przykrywką maszyn rolniczych]. 

Innym przykładem potwierdzającym przygotowania sowietów do wojny była zmiana czasu pracy. W latach dwudziestych robotnik pracował w Sowietach 6 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, czym zachwycali się dziennikarze zagraniczni [ na świecie obowiązywał 8 godzinny dzień pracy i 6 dniowy]. Od lat 30 - ych zmieniano go wydłużając początkowo do 8 godzin - 7 dni, a potem nawet do 12 godzin dziennie w czasie wojny. Przykładowo  Niemcy  wprowadzili 7 dniowy dzień pracy dopiero w drugiej połowie 1942 roku.

Podobnie między bajki należy włożyć  ogólnie podawane motywy wyniszczenia swoich kilkunastu procent wojskowych w latach 1936- 1938 przez Sowietów. Wyniszczono głównie tych, którzy nie sprawdzili się w wojnie z Polską.  Budionnego np.nie ruszono. Sprawa wymordowania przez Stalina oficerów, szeroko nagłaśniana przez usłużnych idiotów [Lenin -Goldman] nie miała większego wpływu na sytuację w sowieckiej armii. Dowodem potwierdzającym powyższą tezę była   wojna z Japonią  w 1939 roku wygrana w 100 %. 

Suworow- Lodołamacz.

Należy także przypomnieć, że to Stalin był szefem komórki wywiadu wewnętrznego podsłuchującym towarzyszy partyjnych w latach 1918-1924. Podobnie jak u Piłsudskiego-Gineta-Selmana - Sławek i Beck. W czasie I Wojny byli szefami wywiadów.  Dołączył do nich Rydz Śmigły szczególnie w latach 30 - ych.  Praktycznie po 1926 roku, to oni  rządzili Polską i spełniali polecenia Anglii i USA.

Należy także przypomnieć, o czym się obecnie dziwnie zapomina, że pucz wojskowy - tzw. przewrót majowy Piłsudskiego-Gineta-Selmana został dokonany za pieniądze masonerii angielskiej. Piłsudski-Ginet-Selman otrzymał na dokonanie przewrotu  800 000 funtów . Wydał tylko 600 000 i resztę zwrócił. Pokwitowanie znajduje się w Anglii do dziś. Podobnie jak Mussolini [ zdjęcie po prawej] który dokonał puczu  także z podpuszczenia i za pieniądze  masonerii angielskiej. Prawie 50 lat później  W. Jaruzelski [zdjęcie po lewej] i Cz.Kiszczak  także dokonali puczu wojskowego  realizując cele  zagraniczne -moskiewskie.  Celem tym było odwrócenie uwagi od zajmowania Afganistanu przez Sowietów, czyli typowy ruch skorpiona. Wypada podkreślić, że nikt po 1990 roku ani po 2006 roku nie próbował nawet oszacować kosztów tego przewrotu.

 M.Rajski -W rękawiczkach

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini" http://pl.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini

 HYPERLINK "http://wojna-mussoliniego.pl" http://wojna-mussoliniego.pl/

 HYPERLINK "http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Mussolini-szaleniec-ktorych-chcial-rywalizowac-z-Hitlerem,wid,11698119,wiadomosc.html?smgajticaid=6f706" http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Mussolini-szaleniec-ktorych-chcial-rywalizowac-z-Hitlerem,wid,11698119,wiadomosc.html?smgajticaid=6f706

 HYPERLINK "http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Mussolini-szaleniec-ktorych-chcial-rywalizowac-z-Hitlerem,wid,11698119,wiadomosc.html?smgajticaid=6f706" http://m-forum.pl/zydzi-na-madagaskar-t8942.html

 HYPERLINK "http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Mussolini-szaleniec-ktorych-chcial-rywalizowac-z-Hitlerem,wid,11698119,wiadomosc.html?smgajticaid=6f706" http://free.of.pl/w/wolnapolska/wlosi.htm

 HYPERLINK "http://www.empik.com/benito-mussolini-jakiego-nie-znamy-kaniewski-jaroslaw,p1043867818,ebooki-i-mp3-p" http://www.empik.com/benito-mussolini-jakiego-nie-znamy-kaniewski-jaroslaw,p1043867818,ebooki-i-mp3-p

 HYPERLINK "http://wpolityce.pl/wydarzenia/6832-gontarczyk-wladyslaw-jaruzelski-ojciec-wojciecha-w-1941-r-zlozyl-wniosek-o-sowieckie-obywatelstwo-probowali-sie-ratowac" http://wpolityce.pl/wydarzenia/6832-gontarczyk-wladyslaw-jaruzelski-ojciec-wojciecha-w-1941-r-zlozyl-wniosek-o-sowieckie-obywatelstwo-probowali-sie-ratowac

 HYPERLINK "http://niezalezna.pl/4381-wspolpraca-jaruzelskiego-z-informacja-wojskowa-w-swietle-materialow-stasi" http://niezalezna.pl/4381-wspolpraca-jaruzelskiego-z-informacja-wojskowa-w-swietle-materialow-stasi

 HYPERLINK "http://wiadomosci.wp.pl/page,5,query,czes%B3aw%20kiszczak,szukaj.html?ticaid=1f706&_ticrsn=5" http://wiadomosci.wp.pl/page,5,query,czes%B3aw%20kiszczak,szukaj.html?ticaid=1f706&_ticrsn=5

Druga Wojna Światowa to historia nowego podziału świata. Niemcy finansowani przez Wall Street, rozpoczęli gwałtowne zbrojenia jako sposób na wyjście z kryzysu. Umowa zawarta ok. 1933 roku,  przewidywała 1000 dolarów za każdego Żyda wysłanego do Palestyny. Pierwszy statek z 5000 Żydów wypłynął z Hamburga do Haify w 1935 r. Niestety został storpedowany przez Anglików, którzy nie chcieli zamieszania  rasowego w swoim terytorium mandatowym Ligi Narodów.  W 1920 r.  w Palestynie zamieszkiwało jedynie ok. 20 000 Żydów. W okresie od 1935 do 1941 roku przetransportowano do Palestyny ponad 60 000 Żydów. W Niemczech znajdowało się ponad 40 obozów specjalnych przygotowujących Żydów do życia w nowych warunkach w Palestynie. W Polsce w tym czasie istniała specjalna linia okrętowa od Warny do Haify. Statki kursowały co dwa tygodnie. Żydów szkolono w Gdynii - rybactwo i pod Warszawą -ogrodnictwo i sadownictwo. Uruchomiono nawet linię LOT-u do Haify.

.Burchard-Znaczy kapitan.

 HYPERLINK "http://www1.uni-hamburg.de/rz3a035//borchardt.html" http://www1.uni-hamburg.de/rz3a035//borchardt.html

 HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1936" http://en.wikipedia.org/wiki/1936–1939_Arab_revolt_in_Palestine

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Osadnictwo_" http://pl.wikipedia.org/wiki/Osadnictwo_żydowskie_w_Palestynie

 HYPERLINK "http://historia.pgi.pl/palestyna.php" http://historia.pgi.pl/palestyna.php

 HYPERLINK "http://www.pardon.pl/artykul/4170/sensacja_zydzi_sfalszowali_historie_a_izrael_to_oszustwo" http://www.pardon.pl/artykul/4170/sensacja_zydzi_sfalszowali_historie_a_izrael_to_oszustwo

Pozwolenie  Anglii na zajęcie Austrii i potem Czechosłowacji przez Niemców w sposób zdecydowany zwiększyło potencjał i liczebność  armii niemieckiej. Rozumowanie było proste. Pakt Trzech -  Niemcy - Włochy - Japonia, to w sumie  500 dywizji. Gdyby udało się dołączyć Polskę to byłoby 600 dywizji przeciwko 220 dywizjom Sowieckim. Niestety Beck  w ostatniej chwili, w marcu 1939 roku, powiedział nie! ambitnym planom niemieckim.  Bardzo ciekawa i zupełnie nie podejmowana przez zawodowych historyków jest przyczyna tej nagłej wolty Becka. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej razem z Niemcami polował w Białowieży. W ten sposób dokonano rozbicia planu niemieckiego. Japonia zawarła  rozejm z Sowietami w sierpniu 1939 r. i dotrzymała go do końca wojny. W 1941 roku  minister japoński Matsuoka [ zdjęcie po prawej] wracając z Berlina przez Moskwę podpisał pakt o nieagresji złamany w 1945 roku przez Stalina. Niemcy stracili  nie tylko 200 dywizji japońskich tak potrzebnych w latach 1942 - 1944,  ale dodatkowych kilka na walki z ARMIĄ Krajową, plus brak co najmniej 100 polskich dywizji [ dzisiaj mamy podobno tylko 3 liniowe, przy znacznie większej liczbie ludności]. 

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka" http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka" http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_Niemiec_na_ZSRR

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka" http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka" http://forum.historia.org.pl/topic/9479-polska-z-hitlerem-atakuje-zsrr/

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka" http://www.koreywo.com/Biblioteka/Boze%20Igrzysko%20Pogonowski.htm

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Yosuke_Matsuoka

Obecnie wiadomo, że Stalin przygotował plan napadu na Niemcy w lipcu 1941 r. Niemcy po prosty wyprzedzili  Stalina o ok. 10 dni.  Pisze o tym zięć Mussoliniego -  hr. Ciano w swoich pamiętnikach, pisze i Suworow w “Lodołamaczu”.  Znajdujemy te informacje  także w aktach Venony. Tak więc zaprzeczanie nie ma większego sensu [ Kompromitujące sekrety Ameryki - J.iL Schechter  2002].  Zdziwienie więc budzi zakłamanie tego tematu w podręcznikach szkolnych.

Ta zmiana planów spowodowała konieczność podpisania układu zwanego Ribbentrop - Mołotow i doprowadziła do  rozbioru Polski. Pomimo ataku z dwu stron, straty jakie ponieśli Niemcy w Polsce uniemożliwiły im  bezpośredni atak na Francję. Mógł on nastąpić dopiero po 8 miesiącach, a i tak liczby samolotów utraconych w Polsce nie odbudowano do maja 1940 roku.  W istotny sposób zaważyło to na późniejszej Bitwie o Anglię. Zdziwienie natomiast poważne budzi fakt, strat polskich. Wg oficjalnych danych Polska straciła ponad 67 000 zabitych  a atakujący Niemcy tylko ok. 16 000. W porównaniu z maleńką Finlandią , toczącą wojnę w tym samym okresie, gdzie straty napastnika były prawie 15 krotnie większe aniżeli obrońców wygląda to co najmniej dziwnie. Praktycznie aż 3 armie polskie nie przyjęły tzw. bitwy granicznej. Dlaczego aż 3 generałów zdezerterowało już w pierwszym dniu wojny? zostawiając żołnierzy bez dowództwa. Jedynym, który skutecznie prowadził bitwę graniczną był dowódca armii Łódź -gen.  wiktor Thommee, zupełnie zapomniany w podręcznikach?

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Thomm" http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Thommée

 HYPERLINK "http://www.twmodlin.pun.pl/viewtopic.php?id=60" http://www.twmodlin.pun.pl/viewtopic.php?id=60

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_w_II_wojnie_" http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_w_II_wojnie_światowej

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Straty_materialne_Polski_w_czasie_II_wojny_wiatowej" http://pl.wikipedia.org/wiki/Straty_materialne_Polski_w_czasie_II_wojny_światowej

 HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze" http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrześniowa

cdn.

Dodatkowe informacje